transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inte vilket yrke som helst

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Pedagogiska magasinet, ( 3 ) s. s90
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77185
Posten skapad:
2008-11-06 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007