transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rettigheder– fra små børns perspektiv

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Social Kritik. Tidskrift for social analyse & debat. Liv og læring i daginstitutioner,, 88 ( 15 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77176
Posten skapad:
2008-11-06 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007