transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nationell särart och nordiska gränser

Författare och institution:
Katarina Leppänen (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Lychnos - Årsbok för idé- och lärdomshistoria,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Behandlar ämnet idéhistorias utveckling i Finland och Norge.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Idéhistoria, nationalism, metod
Postens nummer:
77171
Posten skapad:
2008-11-06 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007