transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I dagboken utvecklas synen på barns livsfrågor

Författare och institution:
b Davidsson (-); Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Lokus, tidskrift för forskning om barn och ungdomar , ( 4 ) s. 16-28.
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77170
Posten skapad:
2008-11-06 10:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007