transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Juego y Aprendizaje: un todointegrado dos ejemplos

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Perspectiva Universidad Central. 19. Escuela de Educatión Parvularia. Facultad de Ciencias de la Eductión.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77155
Posten skapad:
2008-11-06 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007