transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erfarenheter av ny specialistutbildning inom akutsjukvård

Författare och institution:
Monica Kelvered (Institutionen för omvårdnad); Ingvar Frid (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Uppdukat, ( 4 ) s. 33-34
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Specialistutbildning anestesi operation intensivvård
Postens nummer:
77126
Posten skapad:
2008-11-05 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007