transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapport från vårmöte i kunskapscentrum för perioperativ vård, Västra Götaland

Författare och institution:
Monica Kelvered (Institutionen för omvårdnad); Lillemor Lindwall (-); Cathrin Madsen-Rihlert (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Uppdukat, ( 3 ) s. 29-30
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
perioperativ vård
Postens nummer:
77122
Posten skapad:
2008-11-05 17:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007