transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kategorisering och kodning av öppna uppgifter i stora populationer.

Författare och institution:
Jonas Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77097
Posten skapad:
2008-11-05 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007