transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Det är lättare att bära kunskap än stål - någon borde talat om det tidigare”: Studerandesynpunkter på komvux via 481 enkäter.

Författare och institution:
Claes Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Jonas Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Skolverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1995
Språk:
bosniska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Ytterligare information:
I Skolverkets rapportering av reform¬projektet (projekt nr. 13015-3)
Postens nummer:
77088
Posten skapad:
2008-11-05 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007