transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur hänger lärande och undervisning ihop?

Författare och institution:
Jonas Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nämnaren , ( 2 ) s. 6-8
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77084
Posten skapad:
2008-11-05 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007