transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaction and variation of content in a Swedish and US mathematics classroom: Talking the talk or getting it right?

Författare och institution:
Jonas Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Johan Häggström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Johan Liljestrand (-); Ulla Runesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Fritjof Sahlström (-)
Publicerad i:
Paper presentation as a part of the symposium: “Social Interaction and Learning in Mathematics Classrooms in Australia, Germany, Hong Kong, Japan, Sweden and the United States at EARLI conference, Padova, Italy, August 26-30 2003.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77075
Posten skapad:
2008-11-05 14:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007