transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The way we do things in Sweden: On school cultures and maths lessons from different perspectives

Författare och institution:
Jonas Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Josefin Häggblom (-); Johan Häggström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Johan Liljestrand (-); Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Ference Marton (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Ulla Runesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Fritjof Sahlström (-)
Publicerad i:
Paper presented at the NFPF meeting in Copenhagen, march 6-9 2003. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77074
Posten skapad:
2008-11-05 14:39
Posten ändrad:
2009-04-27 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007