transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns möte med Universeum

Författare och institution:
Inger Björneloo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
In Ellen K. Henriksen & Marianne Ødegaard (red.) Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Høyskoleforlaget, Kristiansand, Norway.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77009
Posten skapad:
2008-11-05 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007