transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bedömning av språkfärdighet i nationella prov och bedömningsmaterial

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur); Lena Börjesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Språkboken. En antologi om språkundervisning och språkinlärning, s. 255-268
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Skolverket och Liber Distribution
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
76966
Posten skapad:
2008-11-04 19:22
Posten ändrad:
2013-02-18 20:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007