transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sur la sémantisation du rythme dans la Divina Commedia de Dante

Författare och institution:
Christina Heldner (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska & Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Letteratura Italiana Antica, 10 s. 431-442
ISSN:
1129-4981
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Metrics, rhythm, stylistics, narrative functions, aesthetic form
Postens nummer:
76943
Posten skapad:
2008-11-04 18:31
Posten ändrad:
2011-06-29 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007