transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La critique des traductions – une théorie pour l’évaluation d’œuvres poétiques en vers. 16 sid.

Författare och institution:
Christina Heldner (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska & Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Jukka Havu, et al. (ed.) Actes du XVIIe Congrès des Romanistes Scandinaves, du 12 au 15 août 2008. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B 5., s. 394-409
ISBN:
978-951-44-8339-4
ISSN:
1795-1208
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
franska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Translation Quality Assessment, evaluation model, equivalence criteria, narrative poetry, Dante Alighieri,
Postens nummer:
76941
Posten skapad:
2008-11-04 18:27
Posten ändrad:
2014-05-12 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007