transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogisk forskning med livsvärlden som grund

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik); Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Nadja Carlsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Silwa Claesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nordisk Pedagogik, 20 ( 2 ) s. 124–127
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
education, methodology, phenomenology, life-world
Postens nummer:
76934
Posten skapad:
2008-11-04 18:16
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007