transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La Critique des traductions littéraires. Esquisse d’un modèle pour l’évaluation esthétique de textes cibles issus du même texte source

Författare och institution:
Christina Heldner (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
XIV Skandinaviska Romanistkongressen. Stockholm 10-15 augusti 1999. Jane Nystedt (red.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Romanica Stockholmiensia,19. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, ( 19 )
ISBN:
91-22-01884-0
ISSN:
0557-2657
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2000
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Translation criticism, model, Dante
Ytterligare information:
15 sidor Utigven på CD-skiva Almqvist & Wiksell International, Stockholm, Sweden
Postens nummer:
76924
Posten skapad:
2008-11-04 17:57
Posten ändrad:
2009-01-11 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007