transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Undervisning i fängelse –ämneskunnande och socialisation. Tre fallstudier

Författare och institution:
Silwa Claesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Att studera i fängelse. Klientutbildning vid tre kriminalvårdsanstalter, s. 86
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kriminalvårdens forskningskommitté, rapport nr6
Förlagsort:
Norrköping
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
76921
Posten skapad:
2008-11-04 17:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007