transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finn Sørensen, La formation des mots en français moderne. A propos des suffixes -ième, -iser, et -able. Copenhague: Études Romanes de l'Université de Copenhague, Revue Romane numéro supplémentaire 26, 1983. 70 pages

Författare och institution:
Christina Heldner (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Studia Neophilologica, 58 s. 139-142
ISSN:
0039-3274
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
1986
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
76868
Posten skapad:
2008-11-04 16:19
Posten ändrad:
2009-01-12 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007