transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Scope of Negation in Text-sentences

Författare och institution:
Christina Heldner (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Papers from the Seventh Scandinavian Conference of Linguistics, Hanasaari, Finland, 17-19 dec. 1982. Red. F. Karlsson. University of Helsinki, Dept of General Linguistics, 9 s. 220-235
ISSN:
0355-7170
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1983
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Negation, scope, interpretation, discourse
Ytterligare information:
PUBLICATIONS No. 9 University of Helsinki Department of General Linguistics Hallituskatu 11-13 SF-HELSINKI 10 FINLAND
Postens nummer:
76865
Posten skapad:
2008-11-04 16:11
Posten ändrad:
2009-01-11 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007