transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experiences of Alkohol and Other Drugs in Individuals with Severe Mental Illness and Concomitant Substance Use Disorder.

Författare och institution:
Gunilla Cruce (-); Agneta Öjehagen (-); Monica Nordström (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Mental Health and Substance Use: dual diagnosis., 1 ( 3 ) s. 228-241
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
76850
Posten skapad:
2008-11-04 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007