transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Främjande pedagogik - Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet

Författare och institution:
Helena Johansson (Institutionen för socialt arbete); Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete); Susanne Liljeholm Hansson (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-89558-52-6
Antal sidor:
255
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
ungdom, fritid, främjande, pedagogik, läroprocess
Postens nummer:
76775
Posten skapad:
2008-11-03 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007