transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Large Class Teaching/Learning. A C-SELT project at Chalmers University of Technology, Sweden, 2001/2002

Författare och institution:
Mikael Holmquist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Sven Andersson (-); Åke Fäldt (-); Per-Åke Jansson (-)
Publicerad i:
Chalmers grundutbildningskonferens,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Ytterligare information:
Paper presenterat vid Chalmers grundutbildningskonferens, Lingatan, Bohuslän, 13-15 augusti, 2002.
Postens nummer:
76754
Posten skapad:
2008-11-02 23:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007