transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mathematics, Technology and, Examination in Distance Education

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Mikael Holmquist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
CERME 2 European Research in Mathematics Education II. J. Novotná (Ed.), s. 193-202
ISBN:
80-7290-075-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
distance education, examination
Postens nummer:
76746
Posten skapad:
2008-11-02 22:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007