transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PeriOP-VIPS

Författare och institution:
Birgitta Gustafsson Å (-); Monica Kelvered (Institutionen för omvårdnad)
ISBN:
91-44-02237-9
Antal sidor:
154
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Boken handlar om hur operationssjuksköterskors omvårdnadsarbete kan dokumenteras med hjälp av VIPS-modellen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
operationssjuksköterskor, dokumentation, omvårdnad
Postens nummer:
76742
Posten skapad:
2008-11-02 21:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007