transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Young people and drugs: on navigation in the drug landscape

Författare och institution:
Anette Skårner (Institutionen för socialt arbete); Sven-Axel Månsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
European Journal of Social Work, 11 ( 2 ) s. 105-116
ISSN:
1369-1457
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
drugs; drug use; young adults
Postens nummer:
76738
Posten skapad:
2008-11-02 17:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007