transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Saraprojektet 2004-2007

Författare och institution:
Siv-Britt Björktomta (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-7281-321-2
Antal sidor:
54
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sararapporten dokumenterar ett treårigt metod-och kompetensutvecklingsprojekt som pågick i Huddinge kommun mellan 2004-2007. Syftet var att ta fram ett kunskapsunderlag för hur kommunen ska kunna arbete för att förebygga så kallat hedersrelaterat förtryck och våld. Rapporten innehåller också intervjuer med flickor som lever med begränsningar och kontroll av sitt sociala liv och sin sexualitet. Erfarenheterna från de tre projektåren visar att en enskild utbildningssatsning inte är tillräcklig för att täcka behovet av kunskap om detta förtryck och våld. Den samlade erfarenheten visar att en grundläggande kunskap behövs inom samtliga delar av kommunens verksamhet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
hedersrelaterat våld och förtryck, förebyggande arbete, kommun, utsatta flickor och deras familjer,
Ytterligare information:
Rapporten är utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2008:24 www. ab.lst.se
Postens nummer:
76725
Posten skapad:
2008-10-31 12:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007