transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ersta flickhem - Lännahemmet och Marsta gård - en studie över två hvb-hem för traumatiserade flickor

Författare och institution:
Siv-Britt Björktomta (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
1402-277X
Antal sidor:
100
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Ersta Sköndal högskola
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Till skillnad från andra länder har intsitutionsvården ökat kraftigt i Sverige och antalet flickor som blir placerade enligt lagen om vård av unga (LVU) blir alltför fler. Barn och unga placeras framför allt på institutioner som inte drivs i offentlig regi. Ersta diakoni är en så kallad non-profitorganisation som bland annat driver två behandlingshem för utsatta flickor, Lännahemmet och Marsta gård. Den här rapporten ger en inblick i arbetet vid dessa institutioner där man bland annat har utvecklat behandlingsmodeller som på olika sätt försöker bidra till att ge flickorna nya anknytningsmönster. Studiens resultat ställs också i relation till relevant forskning om trauman, anknytning och bemästrande.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
utsatta flickor, LVU-placering, hvb-hem, behandling, anknytning, trauma, bemästrande
Ytterligare information:
Arbetsrapportserie nr 53/2007, Ersta Sköndal högskola. www. esh.se
Postens nummer:
76721
Posten skapad:
2008-10-31 12:22
Posten ändrad:
2008-10-31 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007