transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Analisis comparativo de las industrias del cemento en Colombia y Perú. Un enfoque no paramétrico

Författare och institution:
Osvaldo Salas (Förvaltningshögskolan); Ann Veiderpass (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
CEDE, Universidad de los Andes. Desarrollo y Sociedad, 36/37 s. 73-101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
76708
Posten skapad:
2008-10-31 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007