transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Morphology of UV reflectance in a whistling-thrush: implications for the study of structural colour signalling in birds

Författare och institution:
Staffan Andersson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Avian Biology, 30 s. 193-204
ISSN:
0908-8857
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
76690
Posten skapad:
2008-10-30 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007