transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantifying Colors

Författare och institution:
Staffan Andersson (Zoologiska institutionen); Maria Prager (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Bird Coloration, Vol. 1: Mechanisms and measurements (Hill GE & McGraw KJ, eds), s. 41-89
ISBN:
9780674018938
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Harvard University Press
Förlagsort:
Cambridge, USA
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
76675
Posten skapad:
2008-10-30 15:31
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007