transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Slöjdämnet efter millennieskiftet

Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Peter Hasselskog (Institutionen för mat, hälsa och miljö)
Publicerad i:
Ingår i K. Borg & L.Lindström (Red) Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd, s. 15-28
ISBN:
978-919765986-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lärarförbundets förslag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
Slöjda för livet, om pedagogisk slöjd
Postens nummer:
76662
Posten skapad:
2008-10-30 14:04
Posten ändrad:
2009-09-11 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007