transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is the Global Conveyor Belt Threatened by Arctic Ocean Fresh Water Outflow? In:Arctic–Subarctic Ocean Fluxes

Författare och institution:
E P Jones (-); Leif G Anderson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Springer, s. 385-404
ISBN:
978-1-4020-6773-0, 978-1-4020-6774-7
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
76635
Posten skapad:
2008-10-29 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007