transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The ”crit” as a hybrid activity: Negotiating assessment in architectural education.

Författare och institution:
Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Gustav Lymer (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Jonas Ivarsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Paper presented at the Language and Mind Conference, July 14-16, Odense, Denmark ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76541
Posten skapad:
2008-10-28 18:01
Posten ändrad:
2014-09-22 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007