transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constructive interplay

Författare och institution:
Pia Williams (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Paper presented at the ECER- conference, Gothenburg 2008-09-10.2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76535
Posten skapad:
2008-10-28 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007