transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Construction librarian’s information literacy expertise in the domain of nursing

Författare och institution:
Olof Sundin (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Journal of Librarianship and Information Science, 40 ( 1 ) s. 21-30
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76532
Posten skapad:
2008-10-28 17:33
Posten ändrad:
2010-03-19 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007