transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electronic Exaggerations and Virtual Worries – Mapping research of computer games relevant to the understanding of children’s game play

Författare och institution:
Jonas Linderoth (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Annika Lantz-Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik); Berner Lindström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Contempory Issues in Early Childhood, 3 ( 2 ) s. 226-250
ISSN:
1463-9491
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76518
Posten skapad:
2008-10-28 16:44
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007