transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The power of natural frameworks – Technology and question of agency in CSCL settings

Författare och institution:
Annika Lantz-Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 4 ( 1 ) s. 93-107
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76507
Posten skapad:
2008-10-28 16:32
Posten ändrad:
2010-01-03 21:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007