transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What matters? Shaping meaningful learning through the aching information literacy.

Författare och institution:
Annika Lantz-Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik); Louise Limberg (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Lena Folkesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
The 6th EURASIP Conference on Speech and Image Processing, Multimedia Communication. Aberdeen, Scotland, June 7, 2007 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76505
Posten skapad:
2008-10-28 16:27
Posten ändrad:
2010-03-19 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007