transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gunvor Løkken: Toddlarkultur. fackgranskning

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Early childhood, phenomenology
Postens nummer:
76493
Posten skapad:
2008-10-28 16:13
Posten ändrad:
2011-07-03 18:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007