transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hearing loss and cortical atrophy in a population-based study on non-demented women.

Författare och institution:
Xinxin Guo (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Esma Idrizbegovic (-); Leonardo Pantoni (-); Michela Simoni (-); Ulf Rosenhall (-)
Publicerad i:
Age and ageing, 37 ( 3 ) s. 333-6
ISSN:
1468-2834
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Aged, Atrophy, Audiometry, Pure-Tone, Auditory Threshold, Cerebral Cortex, radiography, Cognition, Ear, physiopathology, Female, Humans, Presbycusis, diagnosis, physiopathology, psychology, radiography, Psychiatric Status Rating Scales, Tomography, X-Ray Computed
Postens nummer:
76481
Posten skapad:
2008-10-28 15:46
Posten ändrad:
2010-11-19 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007