transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trädgårdsföreningen i Göteborg: en kulturhistorisk dokumentation

Författare och institution:
Ingrid Martins Holmberg (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
ISBN:
91-639-1069-0
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Natur- och landskapsvård
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
76422
Posten skapad:
2008-10-27 23:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007