transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Heritage, Identity and Urban Regeneration

Författare och institution:
Ingrid Martins Holmberg (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Publicerad i:
The Construction of Built Heritage, Eds Phelps, A., B. O. H. Johansson, G. J. Ashworth,
ISBN:
0 7546 1846 3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
U.K.
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Ytterligare information:
theme introduction
Postens nummer:
76403
Posten skapad:
2008-10-27 22:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007