transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dynamics of Moral Geographies: ‘Old and ugly’ into ’Old and nice’

Författare och institution:
Ingrid Martins Holmberg (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
ESF-LiU Conference Proceedings Cities and Media -- Cultural Perspectives on Urban Identities in a Mediatized World. Vadstena, Sweden October 25-29, 2006.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Ytterligare information:
Linkoping University Electronic Press
Postens nummer:
76397
Posten skapad:
2008-10-27 21:32
Posten ändrad:
2008-10-27 22:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007