transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Empowering Teachers. Action research and partnership between school and university

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Rönnerman, K., Moksnes, Furu, E. & Salo, P. (eds.). Nurturing Praxis: Action research in partnerships between school and university in a Nordic light, s. 157-173
ISBN:
978-90-8790-583-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Förlagsort:
Rotterdam
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
action research, pre-school, empowering, partnership
Postens nummer:
76294
Posten skapad:
2008-10-27 07:39
Posten ändrad:
2008-12-22 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007