transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Empowering Teachers trough Action Research.

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Paper presented at the Collaborative Action Research Network (CARN) – conference, Umeå, Sweden November 9-11th 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Education, action research
Postens nummer:
76289
Posten skapad:
2008-10-27 07:24
Posten ändrad:
2008-12-22 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007