transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What teachers know and researchers should do. Paper presented at the annual Congress of European Educational Research Association, Geneva, Switzerland. 2006

Författare och institution:
Thorbjörn Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Paper presented at the annual Congress of European Educational Research Association, Geneva, Switzerland. 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76277
Posten skapad:
2008-10-27 06:44
Posten ändrad:
2010-03-09 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007