transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The youngest children in Sweden – educational policy and research. Paper presented at a conference: Research on children under 3 in Early childhood education in Europe, seminar in Paris, June 23-24, 2008

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presented at a conference: Research on children under 3 in Early childhood education in Europe, seminar in Paris, June 23-24, 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76231
Posten skapad:
2008-10-25 20:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007