transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early Childhood Education

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
A Handbook Volume one:A-L, s. 149-150
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
_other_
Förlagsort:
_other_
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
76230
Posten skapad:
2008-10-25 20:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007